Sikkerhet

Godsalliansen ønsker seriøse transportaktører langs veiene. Norske aktører er seriøse og har den nødvendige kompetansen og det riktige utstyret til å håndtere norske forhold. Kabotasjekjørende godstog fra Øst-Europa har ikke nødvendigvis det.
Image

Det er de aller lengste transportene som er mest aktuelle for godsoverføring. Disse transportene starter gjerne i utlandet og får utenlandske vogntog inn til Norge. På grunn av kabotasjereglene kan disse vogntogene ta oppdrag i det norske markedet etter å ha levert sin opprinnelige last.

Hvis vi får en større andel av de lengste transportene over på sjø eller bane, vil disse vogntogene ikke komme inn til Norge og den siste delen av transporten vil bli gjennomført av lokale, seriøse aktører med norske lønnsvilkår og utstyr som er tilpasset norske forhold.

Vi er nasjon med høye krevende terreng og mye vær. Manglende trening og utsyr til å håndtere disse forholdene er årsaken til at utenlandske vogntog er overrepresentert på ulykkesstatistikken langs veiene. Det er nærmest umulig å gjøre noe med kabotasjereglene i EU, så den mest effektive måten å redusere antallet utenlandske vogntog i Norge på, er faktisk å få godsoverføring til sjø og bane på de lengste transportene, slik at vogntogene ikke kommer inn til Norge i det hele tatt.