Image

Seriøs transport

Vi forplikter oss til å bruke seriøse transportaktører i vår varetransport.

Vil bruke vår forbrukermakt

All applications will be reviewed before confirmation.
  • Gjennom å signere her har vår bedrift/organisasjon forpliktet oss til å bruke seriøse aktører i vår varetransport. Med seriøse aktører menes aktører som har nødvendig utstyr for å ferdes på norske veier i norske værforhold og sjåfører som har den nødvendige kompetansen og lovlige lønns- og arbeidsvilkår.
  • Dette gjør vi for å gjøre veiene tryggere å ferdes på og å støtte opp under seriøse transportaktører. Useriøse transportaktører øker ulykkesfaren og konkurrer på pris gjennom å spare penger på utstyr, kompetanse og lønn til de ansatte. Skal vi ha et velfungerende transportsystem i Norge må vi støtte opp om de som følger reglene. Dette er en forbrukermakt vi har og kommer til å bruke.
  • Vi som skriver under krever også strengere regler, hyppigere kontroller og kraftigere sanksjoner ovenfor useriøse transportaktører. De utgjør en trafikkfare langs veien og gjennom ulovlig lav lønn presser de også ut seriøse lokale biltransportaktører, samt godstransport på sjø og bane.
  • Eksempler på seriøs transport er Norges Lastebileier-Forbunds #FairTransport og Sjømat Norges prosjekt Trygg sjømattrailer.

Disse har signert: