Politiske vedtak

Godsoverføring har vært et tverrpolitisk mål i norsk politikk i flere tiår. Politiske vedtak og satsinger har likevel ikke stått i stil med ambisjonene.
Image

Det har vært tverrpolitisk enighet om å få godsoverføring fra veg til sjø og bane på Stortinget siden 1990-tallet. Det er imidlertid et mål som ingen regjering har lyktes i særlig grad med.

Det nåværende målet er å flytte 30% av godset som fraktes over 300 km over på sjø og bane. Det vil løfte én av tre vogntog av veiene, og det vil hovedsakelig være utenlandske vogntog som forsvinner.

Image