Image
Godsalliansen

Gods på sjø

På grunn av sin store lastekapasitet kan et lasteskip flere hundre vogntog av veiene. Det bidrar til mindre vegslitasje, mindre kø, lavere ulykkesrisiko og reduksjon av utslipp.

Sluttkunden er imidlertid sjelden rett ved havnen, slik at siste del av transporten må nødvendigvis gå på vei uansett. Den store forskjellen er at hvis vi får løftet de lange transportene inn til Norge over på skip, så vil de erstatte utenlandske vogntog som ellers ville kommet inn til landet. Dette vil også redusere antallet vogntog som driver kabotasjekjøring i Norge. Den siste transportdelen fra havnen og ut til kunde, vil derfor i større grad gjøres av lokale aktører med norske lønns- og arbeidsforhold, og utstyr som passer til norske forhold.

For å få til økt godsoverføring til sjø er det viktig med effektive havner og terminaler. Godsalliansen ønsker at Kystverket i samarbeid med Norske Havner i større grad skal bidra til koordinering av utviklingen i havne-Norge. Hvilket utstyr som investeres i og mulige synergier gjennom dette er viktig for å gjøre godsflyten gjennom norske havner med effektiv. Kobling mellom sjø og jernbane er også svært viktig. Et strålende eksempel på dette er Drammen Havn. Se video under: