50 millioner til godsoverføring fra vei til sjø

Godsalliansen er svært fornøyd med at regjeringen foreslår å gjenopprette ordningen «Godsoverføring fra vei til sjø» med 50 millioner i statsbudsjettet for 2020. Det er foreslått en tilsagnsfullmakt på 90 mill, som gir mulighet til å støtte flere gode prosjekter langs kysten.
Image

Johnny Hansen, leder i Godsalliansen og forbundsleder i Norsk Sjømannsforbund. Foto: Ole Palmstrøm, LO Media

Støtteordningen åpner blant annet for å få startet opp en sjøgående godsrute mellom Bodø og Tromsø, som en fortsettelse av Nordlandsbanen. Dette er spesielt positivt siden CargoNet i forrige uke meldte at de øker kapasiteten på Nordlandsbanen.

  • - Vi ble svært overrasket da regjeringen kuttet hele støtten til ordningen i revidert nasjonalbudsjett i år. Derfor er det gledelig at ordningen er tilbake, nå som regulær ordning og ikke prøveordning, sier Johnny Hansen, leder i Godsalliansen og forbundsleder i Norsk Sjømannsforbund.

Godsoverføring fra vei til sjø hadde forrige utlysning i 2018 og da kom det søknader til 369 millioner på en utlysning på 70 millioner. Det var imidlertid noen av prosjektene som ble tildelt støtte som likevel ikke ble gjennomført.

  • - Dette er en viktig ordning for å sørge for at en del av de tyngste og lengste transportene løftes av veien. Men ordningen må treffe riktig. Vi er opptatt av innretningen og at kun prosjekter som sørger for arbeidsplasser med norske lønns- og arbeidsvilkår skal få støtte, sier Hansen.

Regjeringens forslag for statsbudsjett for 2020 inneholder oppstart og videreføring for flere infrastrukturprosjekt for jernbanen. Den midlertidige støtteordningen «Gods fra vei til bane» videreføres også med 88 millioner.

  • - Det er positivt at støtteordningen «Gods fra vei til bane» fortsetter. Men hele poenget med ordningen er at den skal bidra til å opprettholde godstransport på bane mens infrastrukturen utbedres. Regjeringens satsing er rett og slett ikke ambisiøs nok. Tiltak som reduserer flaskehalsene for gods på bane må få en høyere prioritet, avslutter Hansen.

For ytterligere kommentarer

Roger Solheim, sekretariatsleder Godsalliansen: +47 992 26 638
Jørn Sund-Henriksen, rådgiver Godsalliansen: +47 95 16 17 41