Image
Godsalliansen

Miljø

Godsoverføring til sjø og bane vil føre til store miljø- og klimabesparelser. Lastekapasiteten til skip gjør at hver enkelt båt kan løfte mange titalls og i noen tilfeller hundretalls vogntog av veien.

Lastekapasitet fører også til at miljøregnskapet er positivt også for godstog med disellokomotiv. Over 85% av alle tog som kjøres i Norge er imidlertid elektrisk og har ingen klimautslipp.

Godstransporten på tog i Norge sparer 175 000 tonn CO2 i året. Det tilsvarer de samlede utslippene til 70 000 fossedrevene personbiler.