Image
Godsalliansen

Arrangementer

Kommende arrangementer for Godsalliansen
12.august kl 12:00 - 14:00 Arendalsuka «Bærekraftshuset» i Torvgata 7
Transport står for 30 prosent av Norges klimautslipp. Alle analyser peker på at mengden gods som skal transporteres til-, fra- og rundt i Norge vil øke betraktelig de kommende årene, samtidig som andelen som transporteres på vei er allerede økende. Dette tirl tross for en tverrpolitisk enighet siden 1990-tallet om økt godsoverføring fra veg til sjø og bane. Klimakrisen blir stadig mer akutt, mengden mikroplast i naturen eksploderer og artsmangofoldet er under press på grunn av stadig mindre villmark. Er det på tide at miljøperspektivet veier tyngre i samferdeselspolitikken?
Tidligere arrangementer
15. mai kl 07:30 Bruket i Oslo
Godsalliansen arrangerer frokostmøte om Revidert nasjonalbudsjett og godsoverføring Dagen etter regjeringens fremleggelse av forslag til revidert nasjonalbudsjett arrangerer Godsalliansen et frokostmøte i Oslo der vi diskuterer transportdelen av revidert nasjonalbudsjett og konsekvensene av den. Kommer det tiltak for økt godsoverføring? Kommer det kompensasjonsordning for kjøreveisavgift for godstransport for jernbane? Hva skjer videre? Møt opp og delta i debatten!
14. april kl 07:30 Tromsø Bibliotek
Frokostmøte om godsoverføring i Tromsø På veiene møter vi stadig oftere utenlandske vogntog fra useriøse aktører som mangler utstyr og trening til å håndtere norske forhold. Hvorfor lykkes vi ikke med godsoverføring fra vei til sjø? Vi inviterer til paneldebatt med frokostservering. I panele finner dere blant andre fylkesråd for samferdsel i Troms og Grete Ovanger fra ASKO.